تفاوتهای سرور اختصاصی و سرورمجازی در چیست!؟ در مقاله قبلی ، شما را با تعاریف کلی سرور و دیتاسنتر آشنا کردیم ، حال با یک جستجوی ساده درباره سرور...