دامنه چیست؟ دامنه در حقیقت همان آدرس اینترنتی شما می باشد که از دو قسمت تشکیل شده است . این دو قسمت شامل نام دامنه و پسوند دامنه است....