محبوبترین سیستم عامل و همچنین انعطاف پذیرترین سیستم عامل برای پیکربندی سرورهای مناسب میزبانی سایت ، لینوکس میباشد! البته خود لینوکس توزیع های متنوعی را شامل میشود مانند :...